تنگی دریچه آئورت چیست و با چه علائمی نمایان می شود؟